Vilkår og betingelser

Allment

Dette nettstedet drives av P E R I O D Norway. 

Gjennom hele nettstedet refererer uttrykkene "vi", "oss" og "våre" til P E R I O D. Vi tilbyr denne nettsiden, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelig fra dette nettstedet til deg, brukeren, betinget av at du aksepterer alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er angitt her.

Vennligst les våre vilkår og betingelser nøye før du åpner eller bruker nettstedet vårt. Ved å få tilgang til eller bruke noen deler av nettstedet, samtykker du i å være bundet av disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar alle vilkårene i denne avtalen, kan du ikke få tilgang til nettstedet eller bruke noen tjenester. Hvis disse vilkårene betraktes som et tilbud, er aksept uttrykkelig begrenset til disse vilkårene for bruk.

 

Avtaler og ordre
Du samtykker i å forsvare og holde uskyldige P E R I O D og våre eventuelle datterselskaper, partnere, partnere, offiserer, direktører, agenter, entreprenører, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte, ufarlig fra krav eller krav, inkludert rimelige advokatavgifter, som er gjort av tredjepart på grunn av eller som følge av brudd på disse vilkårene for bruk eller dokumentene de inneholder ved referanse eller brudd på lov eller rettigheter til en tredjepart. I tilfelle at enhver bestemmelse i disse vilkårene er fastslått å være ulovlig, ugyldig eller uhåndterlig, skal denne bestemmelsen likevel kunne håndheves i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, og den ikke håndhevbare delen skal anses å være adskilt fra disse vilkårene Tjeneste, slik bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av andre gjenstående bestemmelser.

 

Kundeinformasjon
Din innsending av personlig informasjon gjennom butikken er underlagt våre personvernbestemmelser

 

Priser, avgifter og betaling
Vi forbeholder oss retten, men er ikke forpliktet til, å begrense salget av våre produkter eller tjenester til enhver person, geografisk region eller jurisdiksjon. Vi kan utøve dette rett fra tilfelle til sak. Vi forbeholder oss retten til å begrense mengder av produkter eller tjenester som vi tilbyr. Alle beskrivelser av produkter eller produktpriser kan endres når som helst uten varsel, etter eget skjønn. Vi forbeholder oss retten til å avslutte ethvert produkt når som helst. Ethvert tilbud for noe produkt eller tjeneste som er gjort på dette nettstedet, er ugyldig der det er forbudt. Vi garanterer ikke at kvaliteten på produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale som er kjøpt eller innhentet av deg, oppfyll dine forventninger, eller at eventuelle feil i Tjenesten blir korrigert.

 

Produkt og prisendringer
Prisene for våre produkter kan endres uten varsel. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller avbryte Tjenesten (eller deler eller innhold derav) uten varsel når som helst. Vi skal ikke være ansvarlig overfor deg eller til noen tredjepart for eventuelle endringer, prisendringer, suspensjon eller opphør av Tjenesten. 

 

Levering og produktinformasjon
Vi forbeholder oss retten til å nekte enhver bestilling du plasserer hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller avbryte mengder kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger som er plassert av eller under samme kundekonto, samme kredittkort og / eller bestillinger som bruker samme fakturerings- og / eller fraktadresse. Hvis vi endrer eller avbestiller en bestilling, kan vi prøve å varsle deg ved å kontakte e-postadressen og / eller faktureringsadressen / telefonnummeret som ble oppgitt når bestillingen ble foretatt. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som i vår eneste dom synes å være plassert av forhandlere, forhandlere eller distributører. Du samtykker i å gi nåværende, fullstendig og nøyaktig innkjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som er gjort i butikken vår. Du godtar at du raskt oppdaterer kontoen din og annen informasjon, inkludert e-postadressen din og kredittkortnummer og utløpsdatoer, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg etter behov. 

Angrerett
Du har alltid 14 dager angrerett i henhold til Angrerettloven. Det betyr at du som kunde kan angre på ditt kjøpt ved å gi oss i P E R I O D beskjed innen 14 dager fra du henter/mottar pakken din. Produktet skal komme tilbake i opprinnelig stand, og må sendes i retur innen 14 dager. Et angreskjema blir sendt med pakken din, og alt du trenger å gjøre er å følge instruksjonene for å benytte din angrerett.

 

Bytte
Hvis du ønsker å bytte dit produkt fyller du ut angrerettskjema som er tilsendt med din pakke og kryss av for BYTTE. Send den tilbake, vi betaler frakt. Du sørger selv for å legge inn ny bestilling på hjemmesiden.,

 

Retur
Hvis du ikke ønsker produktet, kan du sende det tilbake i retur. Returporto på 39kr vil forekomme. Produktet må returneres ubrukt og i sin opprinnelige emballasje. 

 

Særlige vilkår
Av og til kan det være informasjon på vår side eller i tjenesten som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan forholde seg til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, fraktkostnader, frakttider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og for å endre eller oppdatere informasjon eller avbestille bestillinger hvis noen opplysninger i Tjenesten eller på en hvilken som helst relatert nettside er unøyaktige når som helst uten varsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen din) .

Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller klargjøre informasjon i Tjenesten eller på en relatert nettside, inkludert uten begrensning, prisinformasjon, med unntak av lovens krav. Ingen spesifisert oppdaterings- eller oppdateringsdato brukt i Tjenesten eller på en relatert nettside, bør tas for å indikere at all informasjon i Tjenesten eller på en relatert nettside er blitt endret eller oppdatert. 

 

Garanti og klager
Vi garanterer ikke at bruken av tjenesten vår blir uavbrutt, sikker eller feilfri. Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten, vil være nøyaktige eller pålitelige. Du samtykker i at vi fra tid til annen kan fjerne tjenesten for ubestemt tid eller avbryte tjenesten når som helst uten varsel. Du er enig i at din bruk av eller manglende evne til å bruke tjenesten er ditt ansvar alene. Tjenesten og alle produktene og tjenestene som leveres til deg gjennom tjenesten er (med unntak av det som uttrykkelig er oppgitt av oss) gitt "som det er" og "som tilgjengelig" for din bruk, uten noen form for representasjon, garantier eller vilkår av noe slag, enten uttrykke eller underforstått, inkludert alle underforståtte garantier eller vilkår for salgbarhet, salgbar kvalitet, egnethet for et bestemt formål, holdbarhet, tittel og ikke-overtredelse. P E R I O D, våre ansatte, tilknyttede selskaper, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteleverandører eller lisensgivere er under ingen omstendigheter ansvarlig for skade, tap, krav eller direkte, indirekte, tilfeldige, straffende, spesielle , eller følgeskader av noe slag, inkludert, uten begrensning tapte fortjeneste, tapte inntekter, tapte besparelser, tap av data, erstatningskostnader eller lignende skader, uansett om de er basert på kontrakt, tort (herunder uaktsomhet), strengt ansvar eller annet fra din bruk av noen av tjenestene eller produkter som er anskaffet ved bruk av tjenesten, eller for andre krav som på en eller annen måte er relatert til bruken av tjenesten eller et hvilket som helst produkt, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller utelatelser i noe innhold, eller eventuelle tap eller skader av noe slag som oppstår som følge av bruken av tjenesten eller innholdet (eller produktet) som er lagt inn, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig via tjenesten, selv om de er informert om muligheten deres. Fordi enkelte stater eller jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, i slike stater eller jurisdiksjoner, skal vårt ansvar begrenses til det maksimale omfanget loven tillater. 

 

Endringer i våre tjenestevilkår
Du kan gjennomgå den nyeste versjonen av vilkårene for bruk når som helst på denne siden. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke vår nettside med jevne mellomrom for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til vår nettside eller Tjenesten etter at du har postet noen endringer i disse vilkårene, innebærer godkjenning av disse endringene.

 

Spørsmål om vilkår og betingelser?
Spørsmål om vilkår og hva følger herunder kan rettes til oss på mail period.norway@gmail.com